Nuggets of wisdom

Bagaimana untuk membangunkan iman yang berfungsi keajaiban dalam keluarga saya?

Pemusnahan pada masa ini beroperasi di satu kawasan dalam kehidupan anda semata-mata kerana anda tidak mengetahui penyelesaian Tuhan terhadap keadaan yang anda alami, tentang apa yang ada dalam Tuhan untuk menyelesaikan masalah anda. Ingatlah orang Israel. Orang-orang ini telah dipilih oleh Allah, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan banyak keajaiban dan mukjizat untuk membawa mereka ke tanah Kanaan.

Baca Lebih Lanjut